Všeobecné podmínky stávajících exkluzivních partnerů Queen Euniké s.r.o.


I. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti QUEEN EUNIKÉ s.r.o., se sídlem Ostrava – Koblov, Koblovská 55, identifikační číslo: 27835499, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 30912 (dále jen „QE“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti s členstvím a postavením exkluzivních partnerů (dále jen „EP“). Exkluzivním partnerem se v těchto obchodních podmínkách označuje a může být jakákoli plnoletá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel a rovněž právnická osoba, nakupující zboží QE a spolupracující s QE na základě registrace EP a využívající služeb QE v souvislosti s exkluzivním partnerstvím.

Znění obchodních podmínek může QE měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ohledně obchodních podmínek týkajících se prodeje zboží platí samostatné obchodní podmínky prodeje zboží QE.

II. Členství


Osoba, která má zájem stát se EP, musí vyplnit přihlašovací formulář a to na webové stránce www.eunikepartner.cz nebo formou partnerského  URL ve formátu www.eunikepartner.cz/?s=ID (ID = ID EP partnera). Není povoleno používat  na internetu on-line registrační formulář, který je shodný, či podobný nebo nápadně připomíná registraci do partnerského programu Euniké partner na www.eunikepartner.cz.

Současně se vstupem do clubu eunikepartner je zájemce povinen vyslovit souhlas s těmito obchodními podmínkami. Každý zájemce může mí pouze jeden účet. Také platí, že EP může obdržet pouze jedno osobní číslo ID v databázi QE.

Společnost QE může odmítnout akceptování vstupu do systému v následujících případech: a) zájemce o EP u Queen Euniké již účet má, b) se zájemcem o EP u QE byla již v minulosti rozvázána spolupráce z důvodu porušení obchodních podmínek QE nebo jiných závažných pravidel působení v síti QE.

Na základě členství může EP přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může EP provádět objednávání zboží nebo služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní QE umožňuje, může EP provádět objednávání zboží též bez členství přímo z webového rozhraní obchodu.

Při vyplnění přihlašovacího formuláře na webové stránce a při objednávání zboží je EP povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je EP při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené EP v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou QE považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, který EP v souvislosti s členstvím obdrží na vyplněnou emailovou adresu. EP je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že QE nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany EP.

EP není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak odpovídá za takovéto užití.

QE může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy EP svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy EP poruší své povinnosti z těchto obchodních podmínek.

EP bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení QE, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Práva a povinností EP a QE


EP má právo poskytovat reklamní služby ve prospěch obchodní značky Queen Euniké (sponzorovat nové členy) a také vykonávat přímý prodej produktů Queen Euniké vlastním jménem a na vlastní účet jako samostatný podnikající subjekt.
V takovém případě je povinen dodržovat související zákony a předpisy, mít řádné oprávnění k podnikání v oblasti prodeje a podávat stanovená daňová přiznání a další přehledy.

Pokud EP požádá společnost o výplatu provizí, je povinen společnosti Queen Euniké doručit aktuální živnostenské oprávnění nebo výpis z Obchodního rejstříku umožňující příslušnou podnikatelskou činnost, případně osvědčení o registraci k DPH.

EP Queen Euniké, který nevykonává podnikatelskou činnost v oblasti přímého prodeje a reklamních služeb s dodržováním příslušných zákonů a předpisů, je oprávněn nakupovat produkty značky Queen Euniké výhradně pro svoji osobní potřebu, případně pro své rodinné příslušníky a známé.

EP Queen Euniké, který vykonává prodej produktů, může prezentovat tyto produkty na trzích, jarmarcích, festivalech a podobných akcích. Není oprávněn prodávat prostřednictvím internetových aukcí, inzertních, bazarových a slevových portálů. Prodej přes vlastní internetový obchod s nejnižší prodejní cenou zboží QE tímto není zakázán. Nejnižší prodejní cena je specifikována v marketingovém plánu

Společnost Queen Euniké neodpovídá za to, že EP nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

EP Queen Euniké se zavazuje poskytovat zákazníkům, zájemcům o členství u Queen Euniké a členům své sítě informace o cenách, vlastnostech a dostupnosti produktů z nabídky Queen Euniké způsobem jasným a totožným s údaji z aktuálních informačních, reklamních a akčních materiálů vydaných společností Queen Euniké s ohledem na to, že produkty společnosti Queen Euniké jsou originálními produkty. EP Queen Euniké nesmí v žádném případě uvádět zájemce o produkty nebo spolupráci se společností Queen Euniké jakkoliv v omyl. Zveřejňovat nepovolené interní a školící materiály jako jsou obrázky, dokumenty a videa je přísně zakázáno.

EP je povinen prezentovat produkty a spolupráci potenciálním zákazníkům a zájemcům takovým způsobem, který odpovídá informacím v publikacích a prezentačních materiálech vydaných společností Queen Euniké. Informace o produktech veřejně i virtuálně šířené nesmí porušovat ustanovení právního řádu Evropské unie a ČR. Materiály uvedené na stránkách www.queen-eunike.cz mohou být použity výlučně pro propagaci.

EP Queen Euniké je povinen uskutečnit prvotní objednávku určenou výběrem produktů společností Queen Euniké s.r.o. za prodejní ceny do 15 dnů po založení uživatelského účtu. Podmínka se vztahuje pouze na jeden produkt. Po splnění 12 bodů má EP nárok na nákupní cenu a provize dle marketingového plánu, který je[PP1]  níže…………….

IV. Marketingový plán a provize


Marketingový plán je  bodový systém rozdělený do 10 kategorií. Body získáváme vlastním nákupem produktů nebo nákupem vámi zaregistrovaných EP. Systém je načítací.  Pokud nakoupí vámi zaregistrovaný EP, získáváte stejný počet bodů jako on. Čím více bodů získáte, tím levnější je váš vlastní nákup. Pokud vznikne rozdíl v nákupu mezi registrátorem a novým EP, registrátor má nárok na danou provizi dle tabulky / př. pokud zaregistrujete nového EP v pozici start na sadu for woman v ceně 2320 Kč a Vaše nákupní pozice  EP je v nákupní ceně 1990 Kč, máte nárok na provizi 330 Kč/. Bodové ohodnocení jednotlivých produktů je v tabulce níže.
AKCE PREDEROZIM - 0 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 120,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 1000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
2101 - 4000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
3401 - 1 4000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
41 401 - 4 2000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
54 201 - 20 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
620 001 - 80 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
780 001 - 210 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
8210 001 - 500 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
9500 001 - 750 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
10750 001 - 1 000 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
 
AKCE Yellow 2+1 zdarma - 4 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 121 160,00 Kč | 43,77 € | 193,33 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 1001 000,00 Kč | 37,74 € | 166,67 zł160,00 Kč | 6,04 € | 26,67 zł
2101 - 400880,00 Kč | 33,21 € | 146,67 zł120,00 Kč | 4,53 € | 20,00 zł
3401 - 1 400820,00 Kč | 30,94 € | 136,67 zł60,00 Kč | 2,26 € | 10,00 zł
41 401 - 4 200780,00 Kč | 29,43 € | 130,00 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
54 201 - 20 000750,00 Kč | 28,30 € | 125,00 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
620 001 - 80 000740,00 Kč | 27,92 € | 123,33 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
780 001 - 210 000730,00 Kč | 27,55 € | 121,67 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
8210 001 - 500 000720,00 Kč | 27,17 € | 120,00 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
9500 001 - 750 000710,00 Kč | 26,79 € | 118,33 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
10750 001 - 1 000 000700,00 Kč | 26,42 € | 116,67 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
 
Bílý produkt - 2 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12580,00 Kč | 21,89 € | 96,67 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100500,00 Kč | 18,87 € | 83,33 zł80,00 Kč | 3,02 € | 13,33 zł
2101 - 400440,00 Kč | 16,60 € | 73,33 zł60,00 Kč | 2,26 € | 10,00 zł
3401 - 1 400410,00 Kč | 15,47 € | 68,33 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
41 401 - 4 200390,00 Kč | 14,72 € | 65,00 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
54 201 - 20 000375,00 Kč | 14,15 € | 62,50 zł15,00 Kč | 0,57 € | 2,50 zł
620 001 - 80 000370,00 Kč | 13,96 € | 61,67 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
780 001 - 210 000365,00 Kč | 13,77 € | 60,83 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
8210 001 - 500 000360,00 Kč | 13,58 € | 60,00 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
9500 001 - 750 000355,00 Kč | 13,40 € | 59,17 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
10750 001 - 1 000 000350,00 Kč | 13,21 € | 58,33 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
 
Černý produkt - 1 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12290,00 Kč | 10,94 € | 48,33 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100250,00 Kč | 9,43 € | 41,67 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
2101 - 400220,00 Kč | 8,30 € | 36,67 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
3401 - 1 400205,00 Kč | 7,74 € | 34,17 zł15,00 Kč | 0,57 € | 2,50 zł
41 401 - 4 200195,00 Kč | 7,36 € | 32,50 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
54 201 - 20 000185,00 Kč | 6,98 € | 30,83 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
620 001 - 80 000180,00 Kč | 6,79 € | 30,00 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
780 001 - 210 000175,00 Kč | 6,60 € | 29,17 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
8210 001 - 500 000170,00 Kč | 6,42 € | 28,33 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
9500 001 - 750 000165,00 Kč | 6,23 € | 27,50 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
10750 001 - 1 000 000160,00 Kč | 6,04 € | 26,67 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
 
DEPARIM - 2 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12610,00 Kč | 23,02 € | 101,67 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100560,00 Kč | 21,13 € | 93,33 zł50,00 Kč | 1,89 € | 8,33 zł
2101 - 400520,00 Kč | 19,62 € | 86,67 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
3401 - 1 400490,00 Kč | 18,49 € | 81,67 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
41 401 - 4 200460,00 Kč | 17,36 € | 76,67 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
54 201 - 20 000440,00 Kč | 16,60 € | 73,33 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
620 001 - 80 000420,00 Kč | 15,85 € | 70,00 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
780 001 - 210 000400,00 Kč | 15,09 € | 66,67 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
8210 001 - 500 000390,00 Kč | 14,72 € | 65,00 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
9500 001 - 750 000385,00 Kč | 14,53 € | 64,17 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
10750 001 - 1 000 000380,00 Kč | 14,34 € | 63,33 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
 
Kolostrum 4 ks - 4 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 121 160,00 Kč | 43,77 € | 193,33 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 1001 000,00 Kč | 37,74 € | 166,67 zł160,00 Kč | 6,04 € | 26,67 zł
2101 - 400880,00 Kč | 33,21 € | 146,67 zł120,00 Kč | 4,53 € | 20,00 zł
3401 - 1 400820,00 Kč | 30,94 € | 136,67 zł60,00 Kč | 2,26 € | 10,00 zł
41 401 - 4 200780,00 Kč | 29,43 € | 130,00 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
54 201 - 20 000740,00 Kč | 27,92 € | 123,33 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
620 001 - 80 000720,00 Kč | 27,17 € | 120,00 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
780 001 - 210 000700,00 Kč | 26,42 € | 116,67 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
8210 001 - 500 000680,00 Kč | 25,66 € | 113,33 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
9500 001 - 750 000660,00 Kč | 24,91 € | 110,00 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
10750 001 - 1 000 000640,00 Kč | 24,15 € | 106,67 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
 
Kosmetika - 1 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12160,00 Kč | 6,04 € | 26,67 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100159,00 Kč | 6,00 € | 26,50 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
2101 - 400158,00 Kč | 5,96 € | 26,33 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
3401 - 1 400157,00 Kč | 5,92 € | 26,17 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
41 401 - 4 200156,00 Kč | 5,89 € | 26,00 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
54 201 - 20 000155,00 Kč | 5,85 € | 25,83 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
620 001 - 80 000154,00 Kč | 5,81 € | 25,67 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
780 001 - 210 000153,00 Kč | 5,77 € | 25,50 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
8210 001 - 500 000152,00 Kč | 5,74 € | 25,33 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
9500 001 - 750 000151,00 Kč | 5,70 € | 25,17 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
10750 001 - 1 000 000150,00 Kč | 5,66 € | 25,00 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
 
Krém 3+1 zdarma - 3 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12480,00 Kč | 18,11 € | 80,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100477,00 Kč | 18,00 € | 79,50 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
2101 - 400474,00 Kč | 17,89 € | 79,00 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
3401 - 1 400471,00 Kč | 17,77 € | 78,50 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
41 401 - 4 200468,00 Kč | 17,66 € | 78,00 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
54 201 - 20 000465,00 Kč | 17,55 € | 77,50 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
620 001 - 80 000462,00 Kč | 17,43 € | 77,00 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
780 001 - 210 000459,00 Kč | 17,32 € | 76,50 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
8210 001 - 500 000456,00 Kč | 17,21 € | 76,00 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
9500 001 - 750 000453,00 Kč | 17,09 € | 75,50 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
10750 001 - 1 000 000450,00 Kč | 16,98 € | 75,00 zł3,00 Kč | 0,11 € | 0,50 zł
 
Prederozim - 2 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12595,00 Kč | 22,45 € | 99,17 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100515,00 Kč | 19,43 € | 85,83 zł80,00 Kč | 3,02 € | 13,33 zł
2101 - 400455,00 Kč | 17,17 € | 75,83 zł60,00 Kč | 2,26 € | 10,00 zł
3401 - 1 400425,00 Kč | 16,04 € | 70,83 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
41 401 - 4 200405,00 Kč | 15,28 € | 67,50 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
54 201 - 20 000390,00 Kč | 14,72 € | 65,00 zł15,00 Kč | 0,57 € | 2,50 zł
620 001 - 80 000385,00 Kč | 14,53 € | 64,17 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
780 001 - 210 000380,00 Kč | 14,34 € | 63,33 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
8210 001 - 500 000375,00 Kč | 14,15 € | 62,50 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
9500 001 - 750 000370,00 Kč | 13,96 € | 61,67 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
10750 001 - 1 000 000365,00 Kč | 13,77 € | 60,83 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
 
Promo materiál - 0 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 120,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 1000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
2101 - 4000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
3401 - 1 4000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
41 401 - 4 2000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
54 201 - 20 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
620 001 - 80 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
780 001 - 210 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
8210 001 - 500 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
9500 001 - 750 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
10750 001 - 1 000 0000,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
 
QUEEN BEE /mateří kašička/ - 1 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12295,00 Kč | 11,13 € | 49,17 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100294,00 Kč | 11,09 € | 49,00 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
2101 - 400293,00 Kč | 11,06 € | 48,83 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
3401 - 1 400292,00 Kč | 11,02 € | 48,67 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
41 401 - 4 200291,00 Kč | 10,98 € | 48,50 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
54 201 - 20 000290,00 Kč | 10,94 € | 48,33 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
620 001 - 80 000289,00 Kč | 10,91 € | 48,17 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
780 001 - 210 000288,00 Kč | 10,87 € | 48,00 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
8210 001 - 500 000287,00 Kč | 10,83 € | 47,83 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
9500 001 - 750 000286,00 Kč | 10,79 € | 47,67 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
10750 001 - 1 000 000285,00 Kč | 10,75 € | 47,50 zł1,00 Kč | 0,04 € | 0,17 zł
 
sady for Woman, for Man - 8 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 122 320,00 Kč | 87,55 € | 386,67 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 1001 990,00 Kč | 75,09 € | 331,67 zł330,00 Kč | 12,45 € | 55,00 zł
2101 - 4001 720,00 Kč | 64,91 € | 286,67 zł270,00 Kč | 10,19 € | 45,00 zł
3401 - 1 4001 580,00 Kč | 59,62 € | 263,33 zł140,00 Kč | 5,28 € | 23,33 zł
41 401 - 4 2001 490,00 Kč | 56,23 € | 248,33 zł90,00 Kč | 3,40 € | 15,00 zł
54 201 - 20 0001 430,00 Kč | 53,96 € | 238,33 zł60,00 Kč | 2,26 € | 10,00 zł
620 001 - 80 0001 410,00 Kč | 53,21 € | 235,00 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
780 001 - 210 0001 390,00 Kč | 52,45 € | 231,67 zł20,00 Kč | 0,75 € | 3,33 zł
8210 001 - 500 0001 375,00 Kč | 51,89 € | 229,17 zł15,00 Kč | 0,57 € | 2,50 zł
9500 001 - 750 0001 365,00 Kč | 51,51 € | 227,50 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
10750 001 - 1 000 0001 360,00 Kč | 51,32 € | 226,67 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
 
Sirup for KID 1+1 - 1 body/kus
kategoriebodycena - vlastní nákupprovize
start0 - 12355,00 Kč | 13,40 € | 59,17 zł0,00 Kč | 0,00 € | 0,00 zł
EP13 - 100315,00 Kč | 11,89 € | 52,50 zł40,00 Kč | 1,51 € | 6,67 zł
2101 - 400285,00 Kč | 10,75 € | 47,50 zł30,00 Kč | 1,13 € | 5,00 zł
3401 - 1 400270,00 Kč | 10,19 € | 45,00 zł15,00 Kč | 0,57 € | 2,50 zł
41 401 - 4 200260,00 Kč | 9,81 € | 43,33 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
54 201 - 20 000250,00 Kč | 9,43 € | 41,67 zł10,00 Kč | 0,38 € | 1,67 zł
620 001 - 80 000245,00 Kč | 9,25 € | 40,83 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
780 001 - 210 000240,00 Kč | 9,06 € | 40,00 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
8210 001 - 500 000235,00 Kč | 8,87 € | 39,17 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
9500 001 - 750 000230,00 Kč | 8,68 € | 38,33 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł
10750 001 - 1 000 000225,00 Kč | 8,49 € | 37,50 zł5,00 Kč | 0,19 € | 0,83 zł


EP má nárok na provize získané za registrace nových EP.

Podmínkou pro přiznání nároku za daný měsíc na výplatu provizí je osobní nákup EP za daný měsíc a to v celkové minimální výši 2 bodů.

Dosažení kterékoliv kvalifikace, která je stanovena v marketingovém plánu vzniká EP nárok na výplatu provize. Všechny provize jsou počítány dle marketingového plánu bez DPH. Dosažení kterékoliv kvalifikace je ohodnoceno body. Body se získají za nákup produktů Queen Euniké. Seznam bodovaných výrobků, množství bodů získaných za nákup a přehled provizí EP bude dán na vědomí v systému Queen Euniké, ke kterému má EP přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Provize jsou vypláceny dle žádosti EP v průběhu měsíce na bankovní účet EP. EP může provize čerpat kdykoliv i několikrát za měsíc pokud na ně má nárok


Poštovné, ceny produktů a bodové hodnocení

  • Obchodní balík s dobírkou 120 Kč
  • Při platbě předem na účet 80 Kč
  • Při platbě PayPalem 80 Kč
  • Poštovné při odběru produktů za více než 2000 Kč zdarma
  • Platí pouze pro ČR, jiné státy dle sazebníku České pošty

Zboží, pokud je objednáno a zaplaceno nebo formou dobírky v pracovní dny do 11 30 hod., odesílá se tentýž den.

Při platbě předem je zboží odesláno v den připsání částky na účet firmy

EP se zavazuje, že objednané zboží uhradí předem na bankovní účet nebo dobírkou firmy Queen Euniké dle možnosti nabídnuté mu systémem výběru zboží v e-shopu QE.

EP Queen Euniké nakupuje produkty vlastním jménem a na vlastní účet. Není ani obchodním zástupcem, ani zaměstnancem společnosti Queen Euniké.

EP Queen Euniké se zavazuje zdržet se činností, které by mohly ohrožovat dobré jméno společnosti Queen Euniké nebo produktů z nabídky Queen Euniké, zvláště šířením nepravdivých informací, které by je mohly poškodit, a také jiným způsobem, zejména v důsledku protiprávního přirovnávání a užívání srovnávací reklamy s produkty jiných značek.

Na publikování nebo reklamu obsahující logo, ochrannou známku nebo výraz Queen Euniké vyžádá EP souhlas společnosti Queen Euniké. Bez souhlasu Queen Euniké nemá oprávnění na publikování a reklamu obsahující tyto údaje. EP Queen Euniké nemůže měnit vzhled produktů a publikací Queen Euniké.

Exkluzivní partnerství Queen Euniké je dědičné a převoditelné na třetí osobu, která není EP Queen Euniké, s písemným souhlasem Queen Euniké pod podmínkou dodržení příslušných zákonů dané země.

EP Queen Euniké je povinen sledovat případné změny v informačních materiálech Queen Euniké, všeobecných podmínkách EP Queen Euniké a souvisejících materiálech, které mu budou společností Queen Euniké doručovány elektronickou cestou / sms, email/ nebo uveřejňovány jiným možným způsobem.

V. Další práva a povinnosti


EP bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní QE  (zejména e-shop včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. EP se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

EP není oprávněn při využívání webového rozhraní QE používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní QE. Webové rozhraní QE je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků QE a který je v souladu s jeho určením.

EP bere na vědomí, že QE nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


Ochrana osobních údajů EP, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

EP souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

EP souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z tohoto vztahu mezi EP a QE a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení EP.

EP bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat QE o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů EP může QE pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje QE bez předchozího souhlasu EP předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

EP potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. EP prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k QE odvolat písemným oznámením doručeným na adresu QE.

V případě, že by se EP domníval, že QE nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života EP nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat QE nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby QE nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost EP podle předchozí věty shledána oprávněnou, QE nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li QE nebo zpracovatel žádosti, má EP právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění EP obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li EP o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu QE povinen tuto informaci předat. QE má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

EP souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem QE na elektronickou adresu EP a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení QE na elektronickou adresu EP. EP má právo kdykoli svůj souhlas odvolat a to doručením odvolání souhlasu na adresu:  raj.zdravi@seznam.cz nebo písemně  na adresu Koblovská 55/69, 711 00  Ostrava-Koblov

VII. Závěrečná ustanovení


Změny veškerých pravidel a podmínek QE jsou platné a účinné dnem vydání. Změna obchodních podmínek nemá za následek neplatnost a neúčinnost této registrace.

Registrace zaniká:
  • dohodou smluvních stran,
  • jednostrannou výpovědí kteroukoliv ze stran, u Queen Euniké pouze v případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek EP Queen Euniké. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc.

V případě zániku účtu ztrácí EP Queen Euniké nárok na čerpání provizí.

Co není upraveno těmito podmínkami nebo pravidly, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími obecně závaznými předpisy českého práva.

Queen Euniké se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci, při vzájemné komunikaci mezi registrovanými uživateli nebo za účelem realizace objednaných služeb, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb.

Queen Euniké je autorem šablony, softwaru.

Queen Euniké neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

EP se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému, nebo jinak přetěžovat server.

Ve smyslu ust. § 9 zák. č. 97/1963 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním) sjednávají smluvní strany, že jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky. Smluvní strany sjednávají místní a věcnou příslušnost pro řešení vzájemných sporů. Místně i věcně příslušný ze sporů vyplývající z této smlouvy a právních vztahů touto smlouvou založených je Krajský resp. Okresní soud v Ostravě, Česká Republika.

Pokud jste na území, ze kterého objednáváte, a platí tam jiné daně, jakož i další náklady spojené s místními zákony (včetně povinnosti, spotřební daň, DPH)  nebo přepravou produktu, je  EP povinen je zaplatit sám. Cena každého výrobku je platná v době vzniku smlouvy mezi Queen Euniké a EP, ale nezahrnuje další poplatky a daně jiné než jsou v místě, kde je sídlo firmy.


V Ostravě dne 13.1.2014